Pravi naslov za kadrovske rešitve

JASNA »PRAVILA IGRE«
 

Urejena delovna razmerja

pripomorejo, da zaposleni dobro opravljajo svoje delo in dosegajo dobre rezultate. Delovna razmerja so lahko urejena, če pravilniki in akti delodajalca jasno določajo obveznosti, odgovornosti in pravice zaposlenih in delodajalca.

Organizacija dela in obveznosti delavcev

Organizacijo dela in obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, delodajalec vedno določa s splošnim aktom. Najbolj običajen akt s tega področja je t.i.  akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Delodajalec določi organizacijsko strukturo in organizacijsko shemo, kadrovski načrt, sistemizacijo in opise delovnih mest.

Podjetniška kolektivna pogodba

V primeru, da je pri posameznem delodajalcu organiziran sindikat, se določila aktualne delovnopravne zakonodaje in za delodajalca zavezujoče (panožne) kolektivne pogodbe (pogodb) smiselno nadgradijo in konkretizirajo v podjetniški kolektivni pogodbi. “Pravila igre” se torej zapišejo v podjetniško kolektivno pogodbo.

Splošni akti delodajalca

V primeru, da pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, se lahko pravice, ki se sicer lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, določijo v splošnem aktu. Tako je potrebno za formalno urejanje odnosov med delavci in delodajalcem “pravila igre” zapisati v splošne akte delodajalca.

V kadrovski službi  prilagodimo vsebino

podjetniških kolektivnih pogodbe ali splošnih aktov delodajalca konkretnim potrebam delodajalca. Pri tem skrbno bedimo nad usklajenostjo z določili zakonov, predpisov in kolektivnih pogodb ter spremljamo novosti in spremembe. »Pravila igre« zapišemo  jasno in pregledno, delavci pa morajo biti z njimi seznanjeni, saj drugače ni moč pričakovati, da jih bodo lahko spoštovali.

Pomembni vsebinski poudarki »pravil igre«, zapisani bodisi v podjetniški kolektivni pogodbi bodisi v splošnih aktih delodajalca (pravilnikih, pravilih, aktih, programih, sklepih,…) so sledeči:

Nekateri ljudje se znajdejo v kaosu, drugi imajo radi vse urejeno. Znano pa je, da imajo uspešna podjetja dobro urejene delovne procese in dokumentacijo.

Ali ste prepričani, da imate delovnopravne in kadrovske zadeve zadovoljivo urejene? Kdaj pa ste se jim nazadnje zares posvetili?

Če v zadnjih štirih letih niste posodobili delovnopravne dokumentacije,  je, zaradi hitro spreminjajoče se zakonodaje na tem področju, res čas za prenovo!

Če potrebujete podjetniško kolektivno pogodbo ali pravilnike s področja delovnih razmerij ali pa želite obstoječe prenoviti, pišite, pokličite!

Predlagali vam bomo izvedbo, prilagojeno vaši situaciji, vas seznanili s ceno in rokom izvedbe.

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij